Porady

JAKOŚĆ OKIEN

Trwałość użytkowa każdego okna z drewna zależy nie tylko od jakości jego wykonania, ale również od tego, jak i kiedy zostanie ono wbudowane w otwór budowlany.

Otwór budowlany przed montażem okna powinien być odpowiednio przygotowany, mieć normatywne wymiary i kąty. Szerokość każdego otworu powinna być większa o 3-4 cm od szerokości ościeżnicy (po 1-2 cm z każdej strony), zaś wysokość o 6-8 cm. Kąty otworu powinny mieć po 90 stopni, a przekątne mogą się różnić tylko o 1 cm. Poza tym niedopuszczalne jest obudowywanie ościeżnicy okna w czasie wykonywania murów budującego się domu. W konsekwencji, naprężenia przenoszą się z konstrukcji muru na okno, powodując jego uszkodzenia, ale przede wszystkim stwarzają trudności w jego otwieraniu i zamykaniu. A zatem należy przede wszystkim sprawdzić, czy w budynku, w którym ma być zamontowane okno, zostały już wykonane wszystkie prace tzw. mokre, czyli tynkarskie i posadzkarskie.

W praktyce zdarzają się jeszcze przypadki montowania okien z drewna w okresie jesienno-zimowym, bez wcześniejszego wykonania prac tynkarsko-posadzkarskich. Takie postępowanie jest niedopuszczalne i powoduje zniszczenie stolarki. Wiadomo, że w czasie wykonywania prac murarskich wewnątrz budynku następuje proces zawilgocenia powietrza i tworzy się tzw. mikroklimat mokry, w którym względna wilgotność powietrza wynosi nawet 95 procent. Powoduje to zachwianie równowagi higroskopijnej drewna stolarki otworowej, która zwiększa wilgotność nawet do 24 procent (normatywna wynosi 12-14 procent). Wilgotność ta sprawia, że drewno pęcznieje i okno zwiększa swoje wymiary. W konsekwencji następuje zerwanie spoin klejowych na połączeniach czopowych narożnych w ramiakach oraz powstają pierwsze wady techniczne:

 • skrzydła okienne nie otwierają się i nie zamykają,
 • w układach konstrukcyjnych skrzydeł i ościeżnic występują naprężenia, u
 • kazują się przebarwienia w powłokach malarskich,
 • mogą powstać plamy w wyniku rozwoju grzyba sinizny.

Zjawisko pęcznienia drewna jest powiązane ściśle z kurczeniem się, co ma miejsce podczas wysychania drewna. Dlatego też współczynnik kurczliwości i pęcznienia ma te same wartości. Jednak drewno nabiera wilgotności szybciej niż ją traci. Wynika to z budowy anatomicznej drewna oraz działania czynników hamujących. Jednym z nich jest anizotropia zjawiska kurczenia się. W jej wyniku ramiaki okna nie tylko zmniejszają swoje wymiary, ale też paczą się, co jest następstwem nierównomiernego skurczu. Dlatego też w miarę wysychania drewna zawilgoconych okien powstają trwałe wady techniczne, takie jak:

 • spaczenia i zwichrowania ramiaków,
 • rozszczelnienia na szczelinach przylgowych,
 • luzy w połączeniach czopowych, szczególnie złącz narożnikowych,
 • częściowa utrata przyczepności powłok malarskich,
 • przebarwienia i plamy powłok malarskich, szorstkość,
 • złuszczenia i odpryski powłok malarskich,
 • korozja okuć okiennych.

Wszystkie wymienione wady techniczne ujawniają się podczas wysychania drewna. A doprowadzenie tak zniszczonych okien do pierwotnego stanu technicznego jest bardzo trudne i wymaga wielu napraw, wymiany elementów konstrukcyjnych czy całych podzespołów.

CIEPŁY MONTAŻ OKIEN

Ciepły montaż okien, to zmniejszenie kosztów zużycia energii poprzez ograniczenie niekontrolowanej ucieczki ciepła na skutek eliminacji występowania mostków cieplnych wokół okna, a tym samym różnic temperaturowych w strefie przyokiennej i wewnątrz pomieszczenia.

Zalety montażu okien systemem taśm izolacyjnych:

 • zmniejszenie kosztów zużycia energii (stosując system montażu za pomocą taśm izolacyjnych, ograniczamy niekontrolowane ucieczki ciepła, które często występują przy montażu na samą piankę poliuretanową)
 • ograniczenie wystąpienia zagrzybienia wokół okien i drzwi wejściowych (dzięki właściwościom dyfuzyjnym systemu taśm izolacyjnych, unikniemy zawilgocenia połączenia i możliwości powstania zagrzybienia, które na skutek ruchu powietrza w pomieszczeniu może wywołać alergie i inne poważniejsze schorzenia)
 • poprawa mikroklimatu pomieszczenia (dzięki zastosowaniu systemu taśm izolacyjnych, ograniczymy wystąpienie liniowych mostków cieplnych wokół okna, a przez to znacznych różnic temperatur w strefie przyokiennej i wewnątrz pomieszczenia)

 

MTBM Okna i Drzwi ul. Bartycka 26 paw. 43      00-716 Warszawa
Masz pytania? Chcesz złożyć zamówienie?

Wybierz numer 531 790 434